Other applications of calcium carbonate

. For feed

. Environmental treatment

. For cosmetic, pharmaceutical , making tooth paste,…

Bột đá - Calcium Carbonate Powder (CaCO3) chủ yếu phục vụ như là một thay thế cho các thành phần nguyên liệu tốn kém hơn Bột  đá  Calcium  Carbonate Powder (CaCO3) của Công ty CP Chế biến khoáng sản Tân Kỳ cung cấp hiệu suất đã được chứng minh với giá trị và chất lượng tốt hơn:

  • 40% Sơn nước, sơn dầu (Phụ gia khác: Nhựa nước, cao lanh..) 40% water paint, oil painting (Additive: water resin, kaolin ..)
  • 60% Bột bả tường (còn lại là các phụ gia khác: XI mănp....) 60% oƒ wallace powder (the rest is other additives: cemen...)
  • Ứng dụng trong các loại sơn khác: sơn gỗ, sơn Epoxy, sơn tàu biền, sơn tĩnh

điện, sơn PU, sơn công nghiệp, sơn giả đá, sơn thơm, sơn chống thấm, ...

Các tính năng  / Ƒeatures  (CaCO3)

  1. Độ trăng cao / W7iiteness > 98%
  2. Độ tĩnh khiêt cao / Högh purity, > 98.5
  3. Lợi ích ứng dụng cụ thể 

Sơn  nội  thất  trang  trí chủ  yếu  là  sử  dụng  Bột  đá Calcium Carbonate Powder (CaCO3) đề mở rộng thành phần đắt tiền trong xây dựng và kiểm soát độ sáng bóng trong xây dựng.

Trong một số công thức   sơn   ngoại thất Bột đá Calcium Carbonate Powdcr (CaCO3) cung cấp thời tiết kháng và ồn định pH trong khi cho vữa và xuất hình ảnh, Calcium Carbonates chủ yếu đóng góp vào ứng dụng lưu biến, giảm co ngót.

Đánh dấu đường, sơn giao thông, cacbonat đá cầm thạch trên được kết hợp đề cung cấp độ sáng cao và độ mờ đục cũng như giảm chi phí.

Sơn tĩnh điện màu trẳng với một hàm lượng TIO2 cao có thể được hưởng lợi từ khoảng cách pigment và mở rộng các tính năng được cung cấp bởi CalciumCarbonates thiết kế cho các thiết bị trong nước và sử dụng trong nhà khác đề giảmchi phí, trong khi duy trì độ bóng, màu sắc và độ mờ đụcchất tốt đẹp.

Lớp phủ mái Elastomeric sử dụng chất màu cho độ sáng và độ mờ đục, và cacbonat có thể tăng cường các tính chất quang học.

  •  Calcium Carbonates  là chất màu mở rộng trong  các  loại mực  in, cung cấp độ đục, độ nhớt và kiểm soát bóng. Họ cũng có thể được sử dụng như thuốc nhuộm màu và trợ phântán.
  •  
CALL NOW+84 86.89.89.350